Påmelding RYT300

Merk!  Din påmelding er bindende når den er mottatt hos oss.

Påmeldingsfrist

Påmeldingsfristen er passert, det er ikke lenger mulig å melde seg på.

Vilkår

Avmelding

Ved avmelding gjelder følgende vilkår:
• inntil 60 dager før kursstart: Tilbakebetales avgiften
med unntak av Kr 4500.
• inntil 30 dager før kursstart: 50% av avgiften eks depositum
• inntil 29 dager før kursstart: ingen tilbakebetaling.

Avlysning

HiYoga forbeholder seg retten til å avlyse kurs ved for få påmeldte eller dersom det skulle 
inntreffe en ekstraordinær hindring som ligger utenfor vår kontroll (force majeure). 
Ved avlysning på grunn av deltakerantall vil påmeldte deltakere få beskjed senest 1 uke før kursdato.