KiDo Yoga Teacher Training 24t


Pindena mediabank Media ID 99

Utdannelse i Barneyoga - KiDo Yoga Teacher Training 24 Timer Level 1 (recognized as a Yoga Alliance RCYS)

Merk! Påmelding skjer via påmeldingsskjema. Du vil motta bekreftelse på din påmelding innen en arbeidsdag. Din påmelding er bindende når den er mottatt hos oss.